Sigurnost

Kupnjom bilo kojeg artikla iz našeg asortimana jamčimo Vam da je kupljeni artikl u potpunosti ispravan te da njegove tehničke karakteristike u potpunosti odgovaraju karakteristikama koje deklarira proizvođač.

Za eventualno neispravnu robu, koja nema pisano jamstvo proizvođača, obratite nam se u roku 8 dana, kako bi smo mogli izvršiti zamjenu neispravne robe ili izvršiti povrat novca, ako tako želite.

Za sve eventualne reklamacije, artikala koji imaju pisano jamstvo proizvođača, trebate se obratiti servisnoj mreži proizvođača.